top of page

SOLOUSTILLINGER

GRUPPEUTSTILLINGER

2024: Transformasjoner, Terminal B, Kirkenes

TRANSFORMASJONER
Barents Spektakel 2024, Terminal B, Kirkenes

2023: Verdens rom, TIKs utstilling, Tromsø

VERDENS ROM
Tromsø internasjonale kirkefestival 2023,Tromsø domkirke

Les mer om utstilllingen fra utstillingskatalogen.

2022: Frie hender, Terminal B, Kirkenes

FRIE HENDER 
Terminal B, Kirkenes, 2022

Utstillingen «FRIE HENDER» var en del av et større keramikk-symposium, der de nordnorske keramikerne satte hverandre stevne i Finnmark. Det var ikke tilfeldig at denne utstillingen åpnet nettopp her. Norges eldste keramikk – kamkeramikk – ble nemlig skapt i Finnmark, nærmere bestemt i Pasvikdalen for 7500 år siden. Som foredragsholdere og inspirerende kjentfolk hadde vi med oss arkeolog Mariann Skandfer, doktor i kamkeramikk, og Gunnar Kollstrøm, eier og driver av gården Noatun i Pasvik. 

 

«Vi føler ydmykhet og kjærlighet når vi tenker på steinaldermenneskene som holdt til her og brukte hendene sine til å bearbeide leire og skape gjenstander til sitt daglige liv. Måten de brukte ornamentikken, viser at de også var opptatt av å uttrykke skjønnhet. Nå er det våre hender som skaper keramikk.»

- Marit Ellisiv Landsend og Grethe Winter Svendsen, to av utstillingens kunstnere.

2020: SKARE, Alta kunstforening, Alta

SKARE
Alta kunstforening 2020

"Når dyr søker seg inn i områder bebodde av andre dyr oppstår det konflikter mellom artenes måte å organisere seg på. Menneskearten overtar dyrs leveområder litt etter litt og skaper press og forstyrrer mangfoldet - i dette scenarioet er rollene snudd. I lokalene til kunstforeningen har en flokk ryper øyensynlig invadert utstillingsrommet og de har flokket seg sammen i trange kråer, på gulvet. under eller oppå de få møblene. Vegger og gulv i kunstforeningen er blitt hvite, ikke ulikt et vanlig galleri, men heller ikke ulikt rypas naturlige habitat. Rypa har i dette tilfelle invadert en bygning. Men sett fra fuglens synsvinkel, er det forskjell på utendørs og innendørs?" - Inger Emilie Solheim

Les mer om utstillingen her og i utstillingskatalogen SKARE-heftet.

2019: Dokker har vunne, kara!, Terminal B, Kirkenes

DOKKER HAR VUNNE,KARA! 
Terminal B, Kirkenes 2019